• Header-nieuw-groen
  • SONY DSC
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • SONY DSC

Kerken spelen profetische rol in strijd voor klimaat

Kerken roepen op tot een ecologische bezinning tegen de achtergrond van de klimaatcrisis en paus Franciscus’ groene encycliek Laudato Si’ uit 2015.

Niet zo spectaculair of mediageniek als de boottocht van Greta Thunberg of het klimaatspijbelen van scholieren, maar paus Franciscus en kerken in het algemeen maken internationaal indruk met hun profetische voortrekkersrol in de strijd tegen de opwarming van de planeet en klimaatverandering.

Maandag nog was de VN-secretaris-generaal António Guterres vol lof over de oproep van paus Franciscus voor de Wereldgebedsdag voor de Schepping van 1 september en de Tijd voor de Schepping (tot 4 oktober, de feestdag van Sint-Franciscus). De paus roept ter gelegenheid daarvan op tot een sterker engagement en een soberder en duurzamere levensstijl in de strijd tegen de klimaatcrisis. Hij dringt bij politieke leiders wereldwijd sterk aan op meer politieke moed om eindelijk de noodzakelijke maatregelen te nemen. Het hoofd van de katholieke Kerk is ook vol lof voor jongelui die hun stem verheffen en niet op de almaar talmende politiek wachten om hun toekomst zelf in handen te nemen. Die jongeren, zegt paus Franciscus, hebben hun buik vol van de loze beloften en de illusies die de politieke wereld hen tracht voor te spiegelen.

Het zijn de de orthodoxe Kerken die al sinds 1989 op 1 september een gebedsdag voor de schepping organiseren. Later hebben andere christelijke Kerken zich bij dat initiatief aangesloten. En in eigen land spelen kerkgemeenschappen een voortrekkersrol, kleinschalig maar vastbesloten. Zie onder meer de brief Tijd voor de Schepping: een toekomst voor de aarde en al haar bewoners die de bisschoppen van België op 10 juli publiceerden. Ze vragen daarin om van de Tijd voor de Schepping een periode van ecologische bewustmaking te maken. De politieke verantwoordelijken die ons land de komende vijf jaar besturen, dragen een grote verantwoordelijkheid. Vijf jaar: dat is de helft van de tijd die nog rest om de wereldwijde CO2-uitstoot te halveren. Ecokerk steunt namens de Vlaamse katholieke kerkgemeenschap de oproep van jongeren voor daadkrachtige actie en eist dat de politici resoluut kiezen voor het krachtige klimaatbeleid dat onze wereld nodig heeft.

In homilieën en in parochies, bewegingen en geloofsgemeenschappen wordt gereflecteerd over de noodzaak van een ecologische bekering (paus Franciscus) en het leren gelukkig zijn met een sobere levensstijl (een economie van het genoeg). Ecokerk riep parochies en geloofsgemeenschappen al in 2016 op om een eigen klimaatplan uit te werken, zowel op het vlak van energievoorziening, voeding, aankopen als van het verbruik van materiaal en het doen van verplaatsingen. Ver van de camera’s en in het spoor van de oproep van Ecokerk en de bisschoppen tot concreet engagement stappen parochies over op vaak eigen, duurzame energievoorziening. Karel Malfliet van EcokerkDeze crisistijd is ook een creatieve tijd, een ‘tijd voor Schepping’, waarin we onze roeping als medescheppers ernstig nemen. Het is tijd om moedig te zijn en radicaal te kiezen voor verandering. Voor de toekomst. Voor de komende generaties en de wereld die zij zullen erven.

Bron: Ecokerk/IPID/kerknet

 

In Nederland kennen we de site: groenekerken.nl en laudato-si.nl van de Nederlandse religieuzen 

Het is niet mogelijk nog een reactie te plaatsen.