• Header-nieuw-groen
  • SONY DSC
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • SONY DSC

Tijd van de Schepping

Het Vaticaan nodigt de kerkgemeenschappen uit om tussen 1 september en 4 oktober extra aandacht aan de schepping te geven.

In Rome werd dinsdag een brief van het Dicasterie voor de Bevordering van Integrale Menselijke Ontwikkeling gepubliceerd. Daarin worden gelovigen aangemoedigd om tussen van 1 september tot 4 oktober 2019 in kerken wereldwijd hun steun te geven aan het project Tijd voor de Schepping. Het initiatief moet helpen om de zorg voor de schepping te versterken. Kerken worden opgeroepen om in deze periode gebedsdiensten en eucharistievieringen rond het thema schepping en de groene encycliek van paus FranciscusLaudato si’, te organiseren. Christenen worden aangemoedigd om deel te nemen aan initiatieven om het broeikaseffect te beperken. Het initiatief wordt ondersteund met een website (http://seasonofcreation.org)

De orthodoxe kerken houden al sinds 1989 op 1 september een gebedsdag voor de schepping. Later hebben ook de andere christelijke kerken zich bij dat initiatief aangesloten. Het oecumenische initiatief zal dit jaar in het teken staan van het thema ‘Het web van leven’. Daarmee wordt zowel aandacht gevraagd voor de rol van de mens als rentmeester van de schepping, evenals de ‘dringende noodzaak’ om de biodiversiteit te beschermen.

De Vereniging Geloofsgemeenschap ’t Zand besteedde al sinds het uitkomen van Laudato Si’ aandacht aan de dag van de Schepping op 1 september. o.a. door een viering .in de kapel van de zusters van Onze Lieve Vrouw aan de Zuidsingel..

Dit jaar zal dit initiatief worden verbreed doordat ook de Amersfoortse Raad van Kerken, de PKN, het SCC het Spiritueel Centrum van de parochie OLVA in de Franciscus Xaverius zich aansluiten.

Op 1 september a.s. zal  er naast een viering in de morgen ook een bijeenkomst zijn in de middag rond het boek van Trees van Montfoort: Groene Theologie. Op deze site besteedden we al eerder aandacht aan dit boek. De auteur zal haar boek toelichten. Aan het programma wordt gewerkt, volg deze website voor nader nieuws.

 

Bezoek de website Tijd voor de schepping.

Het is niet mogelijk nog een reactie te plaatsen.