• Header-nieuw-groen
  • SONY DSC
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • SONY DSC

Voortgang van de Vereniging

Afgelopen woensdag 3 april kwamen bestuur en adviseurs van de Vereniging bijeen. Het was een vergadering die al eerder was gepland maar toen niet kon doorgaan vanwege de ziekte van Pea. Onze voorzitter had nog wel de agenda voor de bespreking gemaakt.

Het Bestuur nam enkele besluiten:

Bart de Vet zal tot de eerstkomende ledenvergadering als interim-voorzitter functioneren.
In het najaar, waarschijnlijk in oktober, zal een Algemene Ledenvergadering worden gehouden.
Op 4 mei zal, zoals we de laatste jaren gewend waren, opnieuw een stille tocht worden gehouden in de binnenstad. De route zal enigszins worden gewijzigd om horecagelegenheden die medewerking weigeren, te vermijden. De Vereniging is hierover in gesprek met de Stichting Herdenkingsstenen.

Op de najaarsvergadering zal een belangrijk agendapunt zijn: de toekomst van onze Geloofsgemeenschap. Wellicht is tegen die tijd meer bekend over de beleidsvoornemens van de parochie voor de komende jaren en over het al dan niet sluiten van meer kerkgebouwen.
Het Bestuur van de Vereniging zal een visie op “een geloofsgemeenschap zonder traditioneel kerkgebouw” presenteren en werkt intussen aan de voorbereiding daarvan.

1 September a.s. zal de Dag van de Schepping weer gevierd worden. Het Bestuur is in overleg met de plaatselijke Raad van Kerken om tot coördinatie, c.q samenwerking in deze te komen.

Het is niet mogelijk nog een reactie te plaatsen.