• Header-nieuw-groen
  • SONY DSC
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • SONY DSC

Aandeel van het netwerk 033GroeneKerken in de activiteiten


Aandeel van het netwerk 033GroeneKerken in de activiteiten Duurzame Week

Na het succes in 2017 en eerdere jaren vindt in Amersfoort opnieuw de Duurzame Week 2018 plaats.

Tijd en plaats:
van woensdag 10 oktober (Dag van de Duurzaamheid)
tot en met zondag 14 oktober,
op veel verschillende locaties in de stad.

Ongeveer 20 organisaties organiseren in deze week elk een activiteit die niet alleen gericht is op de eigen achterban, maar vooral het grote publiek aanspreekt om hen te betrekken bij duurzaamheid. Daarnaast zijn er gemeenschappelijk georganiseerde activiteiten.
Op een website wordt de concrete programma-informatie gepresenteerd aan het publiek, inclusief – indien nodig – de mogelijkheid van vooraanmelding. Het programma op www.duurzameweek033.nl  wordt richting 10 oktober steeds completer.
De gemeente Amersfoort sponsort de organisatie van deze week.

Het netwerk 033GroeneKerken
Het netwerk 033GroeneKerken is in 2017 opgericht. Haar aandeel in (wat in 2017 heette) de ‘Week van de duurzaamheid’ was de Landelijke Groene Kerkendag in Hoogland.
Het netwerk bestaat uit leden van 7 kerken: Groene Kerken en kerkleden die zich in eigen geloofsgemeenschap inzetten voor duurzaamheid. In het netwerk worden ervaringen en kennis uitgewisseld over de verduurzaming van geloofsgemeenschappen. De deelnemers stimuleren elkaar en andere kerken.
Het netwerk is gelieerd aan de Taakgroep Kerk en Samenleving van de Amersfoortse Raad van Kerken.
Secretaris netwerk: Wim Engel (de Inham). Email: 033groenekerken@gmail.com

Zie voor de landelijke beweging van Groene Kerken www.groenekerken.nl

 

Activiteiten van het netwerk 033GroeneKerken in de Duurzame Week Amersfoort

Een voorbereidingsgroep van 033GroeneKerken levert met enkele activiteiten een bijdrage vanuit de kerken aan het programma van de week.
Hierna volgt een overzicht.

Voor het lezingen– en filmprogramma (zie gemeenschappelijk georganiseerde activiteiten) leveren we een spreker: Drs G.E. (Gerard) van Eck over ‘Van binnenuit duurzaam’.
Tijd en plaats: Theater De Lieve Vrouw, zaterdagmiddag 13 oktober. 

Wandeling / workshop Op Groene Voet.
Inspiratiebron is de Groene Bijbel. Onder leiding van gidsen (geïnstrueerd door het Nederlands Bijbel Genootschap) wordt in groepen van 10 – 15 personen een belevingswandeling gemaakt, waarbij een link wordt gelegd naar passages in de bijbel. Routes langs groene plekken in de stad.
Tijd en plaats: Wandeling begint en eindigt op de Duurzame Markt die gehouden wordt op het Lieve Vrouwekerkhof, zaterdagmiddag 13 oktober.
Aanmelden vooraf is gewenst. Dit wordt in diverse media bekend gemaakt.

De Johanneskerk biedt in samenwerking met het netwerk 033GroeneKerken een publieksactiviteit aan:
Het spiritueel Café Zin over: “Aarde: onze moeder of monster zonder waarde?” Guy Dilweg (voorheen Franciscaans Milieuproject Stoutenburg) gaat de dialoog aan over geloven en duurzaamheid.
Tijd en plaats: Johanneskerk, donderdagavond 11 oktober

Het netwerk 033GroeneKerken biedt de kerken in Amersfoort tips aan voor het jeugd- en jongerenwerk.
De tips bestaan uit een aantal websites waar werkvormen en handreikingen te vinden zijn voor clubs, kindernevendiensten etc over duurzaamheid.
De tips worden aangeboden via het secretariaat van de  Raad van Kerken Amersfoort.

Het volgende wordt niet geïnitieerd door het netwerk 033GroeneKerken, maar verdient hier wel een speciale vermelding. De internationale Christelijke A Rocha beweging voor natuurbehoud heeft ook in Amersfoort een afdeling. Deze organiseert werkdagen waarop vrijwilligers onderhoudswerk uitvoeren in de natuur op het landgoed Coelhorst. Naar alle waarschijnlijkheid zal A Rocha dit ook in de komende Duurzame Week organiseren.

Vragen over de 033GroeneKerken activiteiten
De programma voorbereidingsgroep van 033GroeneKerken bestaat uit: Gerard van Eck (Brandpunt), Peter Siebe (NGK), Josien Kieskamp (Bergkerk), Gees Hummel (De Inham) en Johan van Dalen (De Inham).
Opmerkingen en vragen via email: 033groenekerken@gmail.com  U hoort dan van ons.

 

Gemeenschappelijk georganiseerde activiteiten

Woensdag 10 oktober            Kick-off en Duurzaam diner (bijzondere locatie: nog niet zeker)
Zaterdag 13 oktober               Duurzame markt op het Lieve Vrouweplein
Zaterdag 13 oktober              Lezingen- en filmprogramma in Theater De Lieve Vrouw
Hele week                              Fotowedstrijd 

Publiciteit
De programma voorbereidingsgroep van het netwerk 033GroeneKerken initieert de nodige publiciteit voor haar activiteiten, levert kopij aan de plaatselijke kerkelijke media.
Met een brief van de Raad van Kerken Amersfoort worden de deelnemende kerkgenootschappen geattendeerd op de komende Duurzame Week, met het verzoek om mee te helpen daaraan in eigen kring bekendheid te geven. Lees deze brief

Andere geloofsgemeenschappen worden op vergelijkbare wijze geïnformeerd.
Contactpersoon publiciteit: Johan van Dalen (de Inham)   |  06 – 49 377 587
Email: 033groenekerken@gmail.com

 

 

Het publiek vindt concrete programma-informatie op de websitewww.duurzameweek033.nl
(richting 10 oktober steeds completer).

U richt opmerkingen en vragen over de 033GroeneKerken activiteiten per email aan 033groenekerken@gmail.com

 

 

Het is niet mogelijk nog een reactie te plaatsen.