• Header-nieuw-groen
  • SONY DSC
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • SONY DSC

Hoe kunnen we het milieu beschermen?

 5 aansporingen uit Afrika

Agbonkhianmeghe is voorzitter van de jezuïetenconferentie van Afrika en Madagaskar. Hij ziet grote kansen om ons beschadigde ‘huis’ te herstellen en stelt concrete stappen voor.

De Wereldmilieudag van 5 juni herinnerde ons opnieuw aan de schade die we hebben aangericht aan ons door God gegeven gemeenschappelijk huis en aan onze taak ons in te zetten om het te genezen. Zoals Paus Franciscus ons zegt: “Nog nooit hebben we ons gemeenschappelijk huis zo gekwetst en mishandeld als de afgelopen tweehonderd jaar” (Laudato Si’ nr. 53).

Een speciaal beroep doen we op alle gelovige mensen

De Wereldmilieudag stond dit jaar in het teken van de luchtvervuiling. Wereldwijd sterven jaarlijks ongeveer 7 miljoen mensen voortijdig aan luchtverontreiniging, waarvan ongeveer 2 tot 3 miljoen hier in Afrika. Tweeënnegentig procent van de mensen wereldwijd ademt geen schone lucht in. Luchtvervuiling kost de wereldeconomie jaarlijks 5 biljoen dollar aan welzijnskosten. Verwacht wordt dat door ozonvervuiling de opbrengst van onze voedselgewassen tegen 2030 met 26 procent is verminderd.

De aansporing van Wereldmilieudag 2019

Hier moet verandering in komen en dat kan door ons gezamenlijk in te zetten. Wereldmilieudag 2019 moet regeringen, de industrie, gemeenschappen en individuen aansporen de handen ineen te slaan. Om samen hernieuwbare energie en groene technologieën te ontwikkelen en de luchtkwaliteit in steden en regio’s over de hele wereld te verbeteren.

We roepen overheden en bedrijven in Afrika op om te onderzoeken hoe we de planeet kunnen beschermen. Een speciaal beroep doen we op alle gelovige mensen om ons gemeenschappelijk huis te helpen behouden. Paus Franciscus herinnert ons eraan dat “onze relatie met het milieu nooit los kan worden gezien van onze relatie met andere mensen en met God” (Laudato Si’ nr. 119). De Sociëteit van Jezus in Afrika ziet grote kansen onder de gelovige mensen hier in ons continent; zij kunnen een verschil maken te midden van alle inspanningen om de aarde te beschermen.

Vijf aansporingen om te werken aan herstel

1. Gebedshuizen zoals moskeeën, kerken, synagogen en tempels kunnen het goede voorbeeld geven door voor hun verlichting gebruik te maken van zonne-energie en door de lokale gemeenschappen van hun overtollige energie te voorzien.

2. Geloofsleiders kunnen vrijdag, zaterdag, zondag en andere heilige dagen gebruiken om voor het behoud van onze aarde te bidden en de menigte van hun gelovigen in hun prediking aan te sporen om luchtvervuiling tegen te gaan als onderdeel van hun geloofsbeleving.

3. Wereldwijd is 50 procent van de scholen eigendom van religieuze organisaties. Deze scholen kunnen ook overschakelen op het gebruik van hernieuwbare energie en leerlingen en studenten stimuleren hun gedrag te veranderen.

Er bestaan echt oplossingen voor de klimaatverandering

4. Religieuze organisaties bezitten 5 procent van de commerciële bossen op aarde. We moedigen gelovigen aan om nieuwe bomen te planten bij gelegenheid van elke religieuze viering die ze organiseren of waaraan ze deelnemen.

5. Religieuze groeperingen kunnen hun geloofspraktijken, zoals onder meer de vastentijd en de ramadan, gebruiken om het hele jaar door een duurzame levensstijl en het terugdringen van afvalproductie te promoten.

Er bestaan echt oplossingen voor de klimaatverandering en overal vragen mensen om actie. Laten we hier in Afrika gehoor geven aan deze hartenkreet.

Gebed voor Wereldmilieudag

Schepper-God, wij danken u voor ons prachtige continent:
we hebben zon, regen en lucht om aarde, zee en lucht te voeden.
Voor onze hebzucht, onze overmatige uitbuiting en overconsumptie van haar hulpbronnen
– die ook de lucht die u ons hebt gegeven, vervuilen –
smeken wij om uw vergeving.
Geef ons een hart dat uw schepping koestert,
zodat we samen kunnen werken om de aarde te beschermen.
We bidden ook voor alle landen elders in onze wereld dat ze mogen samenwerken
om een beter milieubeleid te formuleren en onze atmosfeer te verbeteren,
zodat we opnieuw de levenskracht kunnen zien die de wereld door de groei van de natuur te bieden heeft,
en op die manier een nauwere relatie met u kunnen vinden.
In de naam van onze Heer, Jezus Christus.
Amen

Het is niet mogelijk nog een reactie te plaatsen.