• Header-nieuw-groen
  • SONY DSC
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • SONY DSC

Inspiratiedag Laudato Si’

23 apr 2016

Aanleiding

Vorig jaar bracht paus Franciscus de encycliek Laudato Si’ uit. Daarin roept hij ‘alle mensen van goede wil’ op om zorg te dragen voor de schepping en voor de armen. De ommekeer waartoe Laudato Si’ oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen. Hoe kunnen we dat waar maken? Met wie kunnen we daarbij optrekken?

Inhoud

De Landelijke Inspiratiedag is een interkerkelijk initiatief die mensen wil inspireren en uitdagen werk te maken van de ‘zorg voor ons gemeenschappelijk huis’. Vertegenwoordigers van andere religies zullen bijdragen leveren aan de dag. Hoofd, hart en handen zullen worden aangesproken in een afwisselend programma. Er zijn speciale programma’s voor kinderen en jongeren. Zij zullen immers de gevolgen voelen van de beslissingen die nu worden genomen.

Programma

10.00 u. : Kerk open. Koffie en thee staan klaar 10.30 u. : Welkom door mgr. Gerard de Korte; toelichting programma door moderator Martine Vonk 10.40 u. : Openingsviering, m.m.v. mgr. G. de Korte en Ds. Anne Verbaan 11.10 u. : Toespraak door Herman Wijffels 11.30 u. : Presentatie van activiteiten in den lande rond Laudato Si’ (‘zeepkistpitches’) 12.00 u. : Luchtig intermezzo 12.15 u. : Ideeënmarkt 12.30 u. : Middagpauze, biologische catering 13.30 u. : Eerste ronde workshops 14.30 u. : Pauze 14.45 u. : Tweede ronde workshops 15.45 u. : Ideeën en conclusies worden opgehangen in een ‘Boom voor de Aarde’ 16.00 u. : Afsluitend gebed 16.15 u. : Mogelijkheid om nog wat te blijven drinken

Organisatie

Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), missiesecretarissen, interkerkelijke werkgroep Kerk & Schepping Wageningen, i.s.m. Kerk in Actie

Praktische informatie

Datum en tijd: zaterdag 23 april 2016, 10.15 – 16.15 uur Plaats: Brinkstraatkerk, Brinkstraat 41 te Bennekom
Aanmelding:  via e-mail: LS@knr.nl of 073 – 6921321
Kosten: € 10,- (graag gepast betalen bij binnenkomst) als bijdrage voor de lunch

Het is niet mogelijk nog een reactie te plaatsen.