• Header-nieuw-groen
  • SONY DSC
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • SONY DSC

Kardinaal: ‘desnoods boycot om klimaat te redden’

Kardinaal Peter Turkson, de voorzitter van de Pauselijke Raad Rechtvaardigheid en Vrede, heeft naar aanleiding van de Wereldgebedsdag voor de Schepping aangespoord om de druk op te voeren opdat de internationale klimaatdoelstellingen worden afgedwongen.

Wij mogen daarbij een boycot voor bepaalde producten en het herroepen van investeringen in de sector van de fossiele brandstoffen niet uitsluiten.

Kardinaal Turkson deed zijn uitspraak naar baanleiding van de voorstelling van de brief van paus Franciscus voor de Wereldgebedsdag voor de Schepping op 1 september. Hij herinnert eraan dat in Parijs werd afgesproken dat de opwarming van de aarde niet meer dan 2 graden mag bedragen. Bovendien moet er tegen 2070 een volledige overgang hebben plaatsgevonden van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Dat besef is volgens de curiekardinaal helaas nog niet doorgedrongen tot bij bedrijven. Het is de verantwoordelijkheid van ons allen om ervoor te zorgen dat die doelstellingen worden gerealiseerd.

Na de zeven traditionele werken van barmhartigheid, mogen wij de zorg voor ons gemeenschappelijke huis als een nieuw en achtste werk van barmhartigheid toevoegen. Kardinaal Turkson

Turkson benadrukt de noodzaak van een diepgaande en concrete mentaliteitsverandering met betrekking tot ons milieubewustzijn. Dat impliceert onder meer dat de politiek en bedrijven zich in hun omgang met het milieu niet langer louter door winstbejag op korte termijn laten bepalen of het nastreven van electoraal succes. Paus Franciscus bestempelt de onverantwoorde exploitatie van de aarde en de aantasting van de schepping als een zonde.

Bron: Kathpress.at/kerknet

Het is niet mogelijk nog een reactie te plaatsen.