• Header-nieuw-groen
  • SONY DSC
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • SONY DSC

Uw contributie graag en nog wat meer

Aan de leden van de Vereniging Geloofsgemeenschap ’t Zand,

Al sinds de oprichting van de Vereniging Geloofsgemeenschap ’t Zand hebben we de contributie bescheiden gehouden, namelijk 25 euro per jaar. Dit is ook het contributiebedrag het jaar 2016.
Hierbij aan u allen het verzoek om de contributie voor dit jaar te voldoen.

De gegevens die u nodig hebt hiervoor zijn: Bankrekening nr.   NL 25 TRIO 01 98 30 92 01    t.n.v.  vereniging geloofsgemeenschap ‘t zand, Onder vermelding van contributie 2016.

En dan dit nog

Als Vereniging ondersteunen we onze geloofsgemeenschap in haar identiteit en de ontwikkeling daarvan. Hoewel het op dit moment rustig lijkt aan ‘het bisdomfront’ – hoewel je dit moeilijk kmagmaunt volhouden als je de berichten van de laatste dagen tot je laat doordringen- zijn de plannen van de aartsbisschop niet gewijzigd. In een enkel interview dat hij geeft, maakt hij duidelijk zijn plannen onverkort te handhaven. Dat betekent sluiting van kerkgebouwen (van 300 naar 20 kerken) en geen ondersteuning aan geloofsgemeenschappen maar samenvoeging hiervan.

Bestuur en adviseurs zijn niet optimistisch in deze over de toekomst.

Willen we als Vereniging de geloofsgemeenschap een fundament geven voor het voortbestaan dan zijn er zowel nieuwe initiatieven in de vorm van activiteiten als financiën nodig.

Daarom is het verstandig vanaf nu een financieel beleid te voeren gericht op voortbestaan.

Daarnaast geven steeds meer mensen te kennen geen vertrouwen te hebben in het beleid van het parochiebestuur met betrekking tot de toekomst van de geloofsgemeenschap en dus geen kerkbijdrage (of slechts ten dele) te willen betalen.

Gezien dit alles kent de Vereniging de mogelijkheid voor leden en niet-leden een zogeheten Zandbijdrage over te maken. De Zandbijdrage is bestemd voor en komt ten goede aan de geloofsgemeenschap Sint Franciscus Xaverius; de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging bepaalt de bestemming van de ontvangen zandbijdragen.

Dus met andere woorden de leden, (die ook lid zijn van de geloofsgemeenschap) bepalen zelf gezamenlijk waaraan de ontvangen zandbijdragen binnen de geloofsgemeenschap worden besteed.

Omdat de vereniging een ANBI status heeft kan de zandbijdrage worden afgetrokken van de belasting. De belastingdienst hanteert een drempel voor de aftrek in de belastingaangifte maar met een periodieke gift (zandbijdrage) vervalt deze drempel.

Voor een periodieke gift aan de Vereniging is een notariële akte tegenwoordig niet meer nodig.

Een overeenkomst tussen de schenker en de ontvanger, de vereniging is voldoende.

Mocht u hiertoe over willen gaan dan kunt u gebruik maken van het formulier dat u hieronder in bijlage aantreft.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze voorzitter of penningmeester.

Een nieuw jaar, nieuwe kansen wordt wel eens gezegd.

Zo ook voor de Vereniging Geloofsgemeenschap ’t Zand. Maak daar gebruik van.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bart de Vet,                                          Pea van de Velde,

Penningmeester                                 Voorzitter

 

Hier kunt u het document binnenhalen voor een periodieke gift

 

Het is niet mogelijk nog een reactie te plaatsen.