• Header-nieuw-groen
  • SONY DSC
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • SONY DSC

Waar Eijk van kan leren

ontslag van een pastoraal werkster

Kardinaal Eijk heeft de pastorale opdracht van Bernadette van Dijk, pastoraal werkster in de Ludgerusparochie in Utrecht, ingetrokken en daarom moest het parochiebestuur haar per 1 januari jl. ontslaan. Zij is ook straatpastor in Amersfoort en ook die pastorale opdracht werd ingetrokken, al had de gebeurtenis in Utrecht geen enkele link met het werk in Amersfoort. Het bestuur daar heeft besloten verder te gaan zonder bisschoppelijke goedkeuring.

De reden tot dit alles was de gang van zaken tijdens de viering van de week van de eenheid in 2014. Het ging over de wijze waarop een dominee mee participeerde. Dit alles gebeurde onder eindverantwoordelijkheid van hulpbisschop Woorts die in die dagen waarnemend pastoor van de parochie was. Bernadette van Dijk werd ten volle verantwoordelijk gesteld door Eijk en via veel onaangenaamheid en hardheid heeft ze haar ontslag gekregen. Dat ze zelf toegaf niet juist gehandeld te hebben en dat het niet opnieuw zo gebeuren mocht niet baten.

In het december nummer van de parochiekrant van de Ludgerusparochie heeft Bernadette zelf haar afscheid toegelicht. U leest dit artikel hieronder.
Als je na alle ellende noch in staat bent om zo afscheid te nemen, zoals Bernadette doet, dan verdien je een grote pluim. Wij blijven achter met de constatering dat opnieuw in het handelen van Eijk van toepassing is: summa ius summa iniuria, ook al heb je juridisch helemaal gelijk, dat gelijk halen kan wel eens het grootste onrecht zijn dat iemand (Bernadette in dit geval) wordt aangedaan. Misschien dat de kardinaal eens te rade kan gaan bij zijn collega de bisschop van Rome, die voor dit jaar een jaar van barmhartigheid heeft uitgeroepen. In ieder geval kan de kardinaal van Bernadette nog veel leren.

Het is niet mogelijk nog een reactie te plaatsen.