• Header-nieuw-groen
  • SONY DSC
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • SONY DSC

Onze geloofsgemeenschap in coronatijd (update)

Er zijn een aantal initiatieven van de grond gekomen, in het kader van de coronapoblematiek, waarbij ook Mariëtte Kuiper en Bart Verreijt adviseurs van onze vereniging actief zijn betrokken. Iedere week voert de initiatiefgroep waar zij aan deelnemen, tele-overleg.
Intussen heeft ook de Zandraad, in de persoon van Robert Breed,  zich aangesloten bij dit overleg. De wens werd uitgesproken dat ook de Pastoraatsgroep aan dit overleg gaat participeren. Het is belangrijk dat alle geledingen van de geloofsgemeenschap, in verbondenheid met elkaar, initiatieven opsporen, uitwerken en daarbij niet alleen de traditionele verworvenheden bewaren, maar ook nieuwe stappen durven zetten. In ieder geval wordt Sytze van der Velde, de coördinator van de locatieraad, van een en ander op de hoogte gehouden.
Contactpersonen van de initiatiefgroep zijn: Phil Jacobs en Cor Arends

Vieringen
Op zondagmorgen kunt u op de vertrouwde tijd, 10.30 uur een viering van Woord en een Gebed meemaken. De vertrouwde voorgangers verzorgen deze viering. Ga naar www.xaveriusamersfoort.nl voor de laatste informatie.

Ontmoeten
Op maandagmiddag is er om 16.00 uur een digitale ontmoetingsplek. Wie aansluit kan haar/zijn ervaringen van deze dagen daar vertellen en horen hoe het met anderen gaat. De eerste ervaringen zijn dat het de moeite waard is om hieraan deel te nemen. Ook hier geldt op www.xaveriusamersfoort de laatste informatie en hoe u kunt deelnemen.

Interviews
Het Spiritueel Cultureel Centrum  voegt zich ook in en gaat een aantal interviews brengen waarin mensen uit onze geloofsgemeenschap vertellen. Als eerste  Annemieke Thomas, geïnterviewd door Adriaan van Es. Klik hier voor dat interview .
Intussen is ook een tweede interview gehouden.  Phil  Jacobs in gesprek met Giny Wierenga en Dinie van ’t Erve. Klik hier voor dat gesprek

Telefooncirkel?
In voorbereiding is een initiatief om ook mensen die noodgedwongen stil thuis zijn, toch een kans te geven op contact via een telefooncirkel. Aan de leden van onze geloofsgemeenschap zal een brief gestuurd  worden waarin het idee verder wordt toegelicht en ook wordt aangegeven hoe men mee kan doen.

De Zandraad

Als de voortekenen ons niet bedriegen zal binnen afzienbare tijd de (beperkte) mogelijkheid ontstaan om weer in ons kerkgebouw bij elkaar  te komen. De Zandraad buigt zich op het ogenblik over de vragen die moeten worden beantwoord en de besluiten die moeten worden genomen om  op een veilig verantwoorde manier weer bij elkaar te komen.

Als u naar aanleiding van deze initiatieven zelf nog voorstellen of vragen hebt dan zijn die natuurlijk van harte welkom. Stuur die naar tzandreactiecorona@protonmail.com of een briefje in de bus van de pastorie.

Het is niet mogelijk nog een reactie te plaatsen.